Ședință extraordinară a Consiliului Local

 

Vineri, 10 februarie 2023, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 31.01.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 20/ 06.02.2023 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2023.  

3. Proiect de hotărâre nr. 21/ 06.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Piețe Prest TEC SRL Tecuci.  

4. Proiect de hotărâre nr. 22/ 06.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.