Proiect de buget pentru 2023 – Lucrări programate în acest an

 

Bugetul local inițial al Municipiul Tecuci pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 se află la mapa consilierilor locali pentru ședința Consiliului Local Tecuci programată vineri, 10 februarie 2023. 

Prin proiectul bugetului local sunt stabilite cheltuieli în sumă de 147.582 mii lei, din care 126.317,53 mii lei reprezintă veniturile pe anul în curs la care se adaugă 21.264,47 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

La capitolul Învățământ regăsim cheltuieli de 11.347,20 mii lei din care 5.191 mii lei pentru cheltuieli materiale și 780,20 mii lei finanțare complementară necesară pentru cheltuieli cu deplasarea și naveta cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Tecuci, 4.059 mii lei burse, 304 mii lei Invățământ particular acreditat, 562 mii lei sume din TVA aferente finanțării CES (cerințe educaționale speciale) și 451 mii lei pentru masă caldă.  

La Sănătate cheltuielile sunt de 3.093,50 mii lei. De la acest capitol se asigura salariile și cheltuielile materiale pentru personalul medical din cabinetele școlare din cadrul Direcției de Asistență Socială Tecuci.  

Veniturile bugetului de dezvoltare sunt în sumă de 49.424,70 mii lei și sunt formate din:  

– transferuri de la bugetul de funcționare – 9.988,50 mii lei;  

– venituri buget de Stat 29.290,55 mii lei din care pentru derularea proiectelor finanțate din PNRR – 27.851,30 mii lei;  

– sume primite de la UE – 10.145,65 mii lei către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.  

Printre proiectele programate să fie implementate în acest an se regăsesc: 

– Reabilitare și extindere iluminat public; extindere rețele consum casnic din Tecuci; 

– Extindere rețele de gaze în municipiul Tecuci; 

– Construire bază sportivă TIP 1, str. 1 Decembrie 1918; 

– Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci;  

– Modernizare utilaje stație de sortare și transfer deșeuri menajere; 

– Sisteme de supraveghere video pentru monitorizarea depozitării deșeurilor pe raza municipiului;  

– Reabilitare conductă de apă str. 1 Decembrie 1918; 

– Reabilitare conductă de apă str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești; 

– Reabilitare canalizare pluvială și menajeră str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești; 

– Modernizare str. Ion Petrovici – str. Cuza Vodă, intravilan DJ 251 (proiectare și execuție); 

– Reabilitare străzi – str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile, str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului (proiectare și execuție); 

– Modernizare străzi – str. Sg. Ștefan Puțanu, str. Malului, Bd. Carol (proiectare și execuție); 

– Modernizare străzi – etapa II – LOT 2 – str. Dumbrava Roșie, str. Vigilenței 1 și 2, str. Vrancei, str. Roșiori, str. Horia, str. Anton Cincu, str. Vornicului, str. 1 Mai, str. Duzilor, str. Grigore Alexandru, str. Crângului, str. VIad Țepeș, str. Decebal, str. Iancu Jianu, str. Bâlciului, str. Muncitorului, str. Parcului, str. Vasile Pârvan, str. Independenței, str. Simion Bărnuțiu (Bobâlna), str. G-ral Ion Gh. Istrate, str. Mihai Vodă, str. Gheorghe Șincai, str. Ștefan Octavian Iosif, str. Grigore Tăbăcaru, str. Pamfil Șeicaru, str. Mihail Manoilescu – proiectare și execuție; 

– Modernizare – str. Unirii, str. Traian (proiectare și execuție); 

– Amenajare parcări noi – str. Cpt. Gheorghe Decuseară și str. Aleea Teilor (proiectare și execuție); 

– Reabilitare covor asfaltic str. 1 Decembrie 1918 – tronson rond str. Constituției – str. Dimitrie Hârlescu (proiectare și execuție); 

– Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci. 

Tot la capitolul investiții regăsim reabilitarea zonelor interblocuri, înființare sau reabilitare locuri de joacă în mai multe zone din oraș și la grădinițe.   

 Cheltuielile bugetului de dezvoltare sunt în sumă de 70.689,17 mii lei. Acestea sunt influențate de excedentul anilor precedenți în sumă de 21.264,47 mii lei.