Posturi de consilier și referent

 

Primăria Tecuci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment administrare bază de date. 

Condiții de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental); nu se solicită vechime.  

Dosarele vor fi depuse în perioada 15 februarie – 6 martie 2023. Proba scrisă se va susține în data de 20 martie, la ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Tecuci, jud. Galați. Tel. 0743.577.546. 

Anunț concurs consilier. 

Primăria Ivești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, grad principal, Compartiment urbanism, cadastru, amenajarea teritoriului, disciplina în construcţii, investiţii, achiziţii publice, monitorizare contracte și referent, clasa III, grad superior, Birou impozite și taxe.  

Condiții de participare: 

– consilier achiziţii publice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studii – Drept (Domeniul de licenţă), Contabilitate (Domeniul de licenţă), Economie (Domeniul de licenţă), Management (Domeniul de licenţă), Marketing (Domeniul de licenţă), Finanţe (Domeniul de licenţă), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani; cerinţe IT – cunoştinţe operare, concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, nivel mediu; 

– referent – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani. 

Dosarele vor fi depuse în perioada 15 februarie – 6 martie 2023. Desfășurarea probei suplimentare IT – 16 martie 2023, ora 11. Proba scrisă va fi susținută în data de 20 martie, la ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Ivești, jud. Galați. Tel. 0757.612.764.  

Anunț concurs consilier și referent. 

Primăria Nicorești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa III, grad asistent, Birou financiar contabil și resurse umane. 

Condiţii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an. 

Dosarele se depun în perioada 15 – 22 februarie 2023. Proba scrisă se va susține în data de 3 martie 2023, la ora 10. Data și ora probei interviu se va afișa ulterior. 

Informații suplimentare la sediul Primăriei Nicorești, jud. Galați. Tel. 0236.867.021. 

Anunț concurs referent.