ITM Galați: 85 de persoane accidentate și un deces ca urmare a nerespectării securității în muncă

 

În cursul anului 2022 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control în domeniul securității și sănătății în muncă au efectuat 1.266 controale și au constatat abateri de la respectarea legislaţiei în vigoare pentru care s-au aplicat un număr de 1.384 sancţiuni contravenţionale, dintre care 77 amenzi în valoare de 342.000 RON.  

Totodată, s-a dispus oprirea din funcţionare a 8 echipamente de muncă care nu erau în conformitate cu cerinţele legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi nu prezentau siguranţă în exploatare.  

Măsurile stabilite prin actele de control şi prin procesele verbale de cercetare a accidentelor sunt consemnate în baza de date existenta la nivelul inspectoratului şi sunt urmărite permanent prin raportările şi informările pe care unităţile le transmit la termenele stabilite cât şi prin verificările efectuate la agenţii economici.  

În domeniul supravegherii pieței au fost efectuate 73 controale. Au fost verificate 559 de produse din următoarele categorii: utilaje agricole, mașini de deszăpezit, echipamente individuale de protecție (mănuși, măști, combinezoane), articole pirotehnice categoria F1, P1 dar şi alte categorii de produse reglementate de directivele și regulamentele din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.   

În timpul controalelor au fost verificate: conţinutul declaraţiei de conformitate, instrucţiunile de întreţinere şi utilizare în limba română, conţinutul documentaţiei tehnice (unde a fost cazul), aplicarea corectă a marcajului de conformitate CE precum și limitarea la zgomot şi limitarea emisiilor de noxe.  

În anul 2022:  

– au fost eliberate 46 certificate constatatoare (autorizare funcționare SSM);  

– au fost înregistrate 2 autorizaţii, 1 pentru utilizare de produse pentru protecţia plantelor din categoriile T si T+ și 1 certificat de înregistrare pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor din categoriile T și T+;   

– s-au acordat 5 reînnoiri la avize pentru spaţii de depozitare a muniţiilor și s-au eliberat 8 avize noi;  

– s-au eliberat autorizații și acordat vize anuale pentru 26 autorizaţii pentru deţinerea şi prepararea de materii explozive din grupele II, III şi IV, pentru transportul de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1 şi T2, pentru folosirea de materii explozive din grupele I, II, III şi IV şi de articole pirotehnice din categoria F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, pentru deținere și comercializare articole pirotehnice categoria F1 și P1;  

– s-a eliberat 1 autorizație depozitare pentru 8 depozite de materii explozive (rachete antigrindină);   

– au fost înregistrate 151 notificări pentru substanțe și preparate chimice periculoase; 

– a fost înregistrată 1 notificare pentru agenți biologici;  

– au fost înregistrate 625 de înștiințări conform OUG nr. 96/2003 actualizată;  

– au fost comunicate 46 de declarații prealabile.  

Din centralizarea datelor anului 2022 rezultă că în unităţile din judeţul Galaţi s-au înregistrat un număr de 82 accidente în urma cărora au rezultat 85 accidentaţi, din care 1 a decedat. 

 

ITM Galați