Premierea cuplurilor care au împlinit 50 ani de căsătorie

 

Primăria Tecuci aduce la cunoștința cuplurilor tecucene care vor sărbători împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă faptul că festivitatea de premiere va avea loc odată cu celebrarea Zilelor Municipiului Tecuci, în luna septembrie 2023.  

Totodată, în semn de prețuire a cuplurilor, s-a majorat premiul în bani, de la 1.000 lei brut/cuplu la 1.500 lei brut/cuplu.  

Criteriile de acordare au rămas neschimbate. Trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: să fi împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii; ambii soți au locuit, neîntrerupt, în ultimii 10 ani anteriori depunerii cererii în municipiul Tecuci; ambii soți să fie în viață la data depunerii cererii; ambii soți nu figurează cu datorii la bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, la data organizării festivității; cuplul nu a mai beneficiat de nici un alt premiu oferit de UAT Municipiul Tecuci pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. 

Pentru a beneficia de premiul oferit, cuplul trebuie să depună, personal sau prin împuternicit, la sediul UAT Municipiul Tecuci, Serviciul Comunicare – Compartiment Administrarea și Circuitul Documentelor, sau prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 15 august 2023, solicitare ce va conține următoarele documente: cerere tip; copie xerox a cărților de identitate ale ambilor soți; copie xerox certificat de căsătorie; opțional, extras de cont al unuia dintre soți. 

Criteriile și procedura de acordare au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local din 21 februarie 2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu în bani, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.  

 

You cannot copy content of this page