Înscrieri pentru Festivalul Național „Floare de April” – Ediția XXIX

 

Festivalul „Floare de April” are drept scop promovarea muzicii ușoare de certă valoare artistică, afirmarea și lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasării în elita muzicii ușoare naţionale şi internaţionale, dar și descoperirea, încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicale. 

Festivalul-concurs se adresează atât copiilor cât și tinerilor soliști vocali din Case de Cultură, Școli populare de artă, Cămine Culturale, Licee de Artă, Cluburi ale copiilor, etc. Se va desfășura în Tecuci, pe scena Sălii de Spectacole „Ion Petrovici”. Concursul se desfășoară pe categorii de vârstă, respectiv: vârsta între 4 și 6 ani, 7 și 9 ani, 10 și 12 ani, 13 și 15 ani, 16 și 18 ani.  

Înscrierile se fac în intervalul 20 martie – 23 aprilie 2023, iar preselecțiile în 24 aprilie. Concursul are loc în 29 aprilie 2023. 

Condiții de participare 

Concurenţii participanți vor completa şi vor trimite până la data de 23 aprilie 2023: 

– Fişa de înscriere cu datele personale, titlul şi autorii piesei interpretate în concurs. Interpretul trebuie să aibă acceptul compozitorului/textierului de a prezenta piesa în cauză. (Problemele ce se pot ridica între interpret și compozitor/textier, nu privesc organizatorii și nici juriul festivalului-concurs „Floare de April”. Ele se vor reglementa doar între compozitor/textier/interpret); 

– Certificatul de naștere/cartea de identitate se va prezenta în ziua concursului, în situația în care există neconcordanțe între datele declarate și cele reale concurentul va fi descalificat;  

– Declarație privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

– Pozitivul şi negativul piesei din concurs trebuie să fie în format audio (.mp3 sau .wav), durata pieselor să fie între 2,90 – 3,30 minute; 

– Poza color în format jpg.  

Toate materialele vor fi trimise, în vederea preselecţiei pentru concurs, la adresa de mail: [email protected] sau prin poștă pe adresa: Casa de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, județul Galați, cod 805300. 

Concurenții vor interpreta o singură piesă la alegerea profesorului sau îndrumătorului. Nu se percepe taxă de preselecție. 

 Preselecția va avea loc în ziua de 24 aprilie, iar participanții admişi în concurs se vor regăsi ȋn listele care vor fi afișate în ziua de 25 aprilie pe site-ul Casei de Cultură www.culturatecuci.ro și pe pagina de facebook a instituției. Intrarea în concurs va fi în ordine alfabetică și va fi afișată pe pagina de facebook și www.culturatecuci.ro . 

Concurenții admiși sunt rugați să se prezinte la Sala de Spectacole „Ion Petrovici” în ziua concursului – 29 aprilie 2023 pentru stabilirea detaliilor organizatorice și verificarea materialelor audio de concurs. 

Proba de microfon nu este obligatorie. Concurenții pot repeta o strofă și un refren. 

Taxa de înscriere se achită dupӑ afișarea rezultatelor preselecției în contul: RO46TREZ30721G365000XXXX deschis la Trezoreria Tecuci, CUI 4973562, numerar la sediul Casei de Culturӑ, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, municipiul Tecuci, județul Galați, în valoare de 120 lei/persoană. 

Premiile acordate: Marele trofeu „Eugen Bertea”, trofeu categorie, un premiul I, două premiul II, trei premiul III și trei mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă și diploma de participare. 

Juriul va fi alcătuit din compozitori, reprezentanți ai organizatorilor, artiști consacrați. 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei de Cultură Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, sau la telefoanele: secretariat – 0372.727.260, coordonator – 0768.965.550.