Ședință extraordinară a Consiliului Local

 

Vineri, 24 martie 2023, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 49/23.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea Şcolii Gimnaziale „Ștefan Octavian Iosif” cu echipamente de protecție şi dispozitive medicale Cod SMIS 149655, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Componenta 1 – Consolidarea capacității unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID- l 9, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.  

3. Proiect de hotărâre nr. 50/23.03.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe din Municipiul Tecuci, judetul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie, Componenta 15-Educaţie, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe, precum si a cheltuielilor legate de proiect.