„Foi căzute dintr-un letopiseț tecucean” – O nouă carte semnată de scriitorul Ionel Necula

 

Recent, a apărut volumul intitulat „Foi căzute dintr-un letopiseț tecucean” realizat de scriitorul tecucean Ionel Necula. Este volumul care, conform numerotării autorului, la rubrica „Lucrări publicate” poartă numărul 101. Lucrarea este apărută la Editura PIM din Iași în anul 2023 și are 178 de pagini.  

Din „Precuvântarea” autorului reținem „Un letopiseț tecucean, care să insereze trecerea prin timp și prin istorie a locului binecuvântat de Pronie, când l-a așezat pe atriul drept al râului Bârlad, ar fi nu doar necesar, dar și providențial pentru reconstituirea cât mai exactă a evoluției și a zbaterilor lui spirituale. Din nefericire, Tecuciul n-a avut un cărturar cu simțul istoriei precum Vasile Gh. Popa, bunăoară, a cărui Letopiseț fălticean reconstituie cu exactitate un interval generos din istoria locului.    

Nici eu, nici altcineva n-a avut ideea unui letopiseț tecucean care să noteze cu exactitate de barometru ceea ce s-a întâmplat mai important în evoluția orașului și a zonei de apelativitate. Singurul istoric serios și cu aplecare pentru lucrul bine făcut, Daniel Bradea, încearcă să salveze imaginea de cărturar responsabil, din păcate este exact omul de care nu are nimeni nevoie. Nădăjduiesc însă că ideea de letopiseț tecucean, odată pusă în circulație publică, va prinde și va angaja mai mulți confrați în derularea ei”. 

Lucrarea de față este structurată pe trei capitole: „Oameni, locuri, întâmplări”, „Lansări de carte” și „Frisonări învolburate”. Din primul capitol reținem materialele dedicate colonelului Gheorghe Petrașcu, apoi „Prin Basarabia cu Ansamblul folcloric tecucean”, materiale dedicate lui Anghel Rugină, Leonida Lari, Ecaterina Oproiu, Aurel Mihailopol, Corina Chiriac, Constantin Vremuleț, Varujan Vosganian, Victor Ciorbea, Octavian Paler, Eugen Ionescu, Ștefan Zeletin și alte interesante descrieri.  

În capitolul „Lansări de carte” sunt interesante descrieri din lansările la care a participat autorul. Ultimul capitol – „Frisonări învolburate” ne prezintă materialele intitulate „Coșmaruri încarcerate”, „Pe unde o fi trubadurul meu?” și „Avertisment Tarot”. 

În final autorul spune: „Ideea de a aduna într-un proiect distinct o parte din risipirile mele jurnalistice s-a cristalizat în timp, ca o sumară dare de seamă despre trecerea noastră prin viață și prin timp. Nu este o carte de bilanț, ci mai mult una de poticniri, reprezentând etape ale unui parcurs de viață marcat de nevralgiile timpului ce ni s-a dat. Dacă tot nu putem să ne alegem singuri epoca pe care s-o traversăm, măcar s-o marcăm cu cazne și sforțări infatigabile”.  

  

Iancu Aizic