Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Joi, 27 aprilie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:  

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 10.04.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 70/07.04.2023 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 5 „Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor”. 

3. Proiect de hotărâre nr. 74/21.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2023. 

4. Proiect de hotărâre nr. 75/21.04.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 26756 din 12.05.2022, încheiat între UAT Municipiul Tecuci – lider de parteneriat și UAT Comuna Drăgănești – partener, în vederea implementării în comun a proiectului „Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci”. 

5. Proiect de hotărâre nr. 76/21.04.2023 privind participarea Municipiului Tecuci în cadrul Programului privind casarea  autovehiculelor uzate. 

6. Proiect de hotărâre nr. 77/21.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. 

7. Proiect de hotărâre nr. 79/21.04.2023 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci SRL. 

8. Proiect de hotărâre nr. 78/21.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”  Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. 

Informări, interpelări, petiții.