Sprijin financiar și școlar pentru mamele minore

 

România se confruntă cu un fenomen ce s-a dovedit până acum extrem de dificil de soluționat: aproape jumătate din numărul mamelor minore cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană sunt din țara noastră. În anul 2020, de exemplu, 731 de tinere cu vârsta sub 15 ani au devenit mame. 

Din păcate, 85% dintre mamele și gravidele cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală, majoritatea abandonând-o înainte de sarcină. 

În urma consultărilor dintre Comisia de Educație din Camera Deputaților, din care fac parte în calitate de vicepreședinte, și reprezentanții Ministerului Educației a fost identificată o dublă soluție: de sprijin financiar și educațional. 

Astfel, elevele gravide și elevii părinți vor beneficia de un program de studiu adaptat nevoilor lor, care să le permită să-și continue studiile, inclusiv prin oferirea, acolo unde este posibil, de posibilități de învățare online. 

În vederea protejării dreptului la educație a elevelor gravide și elevilor părinți, Ministerul Educației elaborează, în 12 luni de la adoptarea legii, o metodologie specifică privind școlarizarea elevelor gravide și a elevilor părinți, aprobată prin ordin al ministrului educației. 

Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, autoritățile publice locale, cultele recunoscute de lege și organizațiile neguvernamentale promovează programe de prevenire a sarcinilor nedorite și a maternității timpurii în rândul elevilor. Programele vor fi adaptate vârstei și nivelului de dezvoltare al elevilor. 

Elevele gravide și elevii părinți beneficiază cu prioritate de următoarele facilități care vizează combaterea abandonului școlar: 

a) motivarea unui număr limitat de absențe;

b) transferul în cadrul unor grupe speciale, cu program flexibil;

c) asistență medicală specifică în cabinetele de medicină școlară și în cabinete specializate;

d) activități de învățare remedială;

e) activități în cadrul programului „Școala după școală” și a programului educațional „A doua șansă”. Metodologia de organizare a programului educațional va cuprinde în mod obligatoriu măsuri specifice care să faciliteze accesul la acesta.

f) consiliere școlară, inclusiv cu sprijinul unui mediator școlar, și psihologică;

g) consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale, inclusiv cu sprijinul unui mediator școlar;

h) prioritate la înscrierea copilului în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de nivel antepreșcolar din apropierea unității de învățământ la care este înscris elevul părinte;

i) prioritate la accesarea serviciilor complementare de educație timpurie;

j) prioritate la transfer în cadrul unei unități de învățământ care are în structură nivelul antepreșcolar pentru înscrierea copilului;

k) posibilitatea de a amâna examenele în cazul în care acestea coincid cu perioada de naștere sau cu perioada de îngrijire a copilului.

Pe toată perioada școlarizării elevelor gravide sau elevilor părinți, se desemnează un cadru didactic monitor, care are obligația de a supraveghea parcursul educațional al acestora, de a ține în permanență legătura cu unitatea de învățământ la care aceștia sunt înmatriculați și de a propune măsuri educaționale în interesul acestora. 

Elevele gravide beneficiază de rezervarea locului de școlarizare în cadrul unității de învățământ la care sunt școlarizate și au dreptul de a reveni în unitatea de învățământ, oricând în timpul anului școlar. 

În cazul în care elevele gravide sau elevii părinți întâmpină dificultăți financiare în a-și asigura necesarul de rechizite, haine sau alte resurse necesare pentru a participa la cursuri, aceștia vor fi sprijiniți financiar. 

În unitățile administrativ-teritoriale, cu un număr crescut de eleve gravide și elevi părinți, la nivelul unității de învățământ unice sau cu cele mai multe astfel de cazuri înregistrate, se alocă suplimentar, în mod obligatoriu, un post de mediator școlar. 

Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs. 

  

Deputat PNL Galați, 

Onuț Valeriu Atanasiu