Campanie Națională de supraveghere a pieței produselor industriale

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați a desfășurat în primul trimestru al anului 2023 acțiuni de control în domeniul de supraveghere a pieței în cadrul Campaniei Naționale de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii. Campania se derulează sub coordonarea Inspecției Muncii în perioada 1 februarie 2023 – 31 ianuarie 2024.  

Principalele grupe de produse incluse în programul de control pentru anul 2023 sunt: grupuri electrogene, scule de mână electrice, mănuși de protecție, măști de protecție, combinezoane, căști de protecție, bocanci de protecție, pompe proiectate utilizate în mediu ATEX, malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere), explozivi de uz civil și articole pirotehnice categoria F1, P1. 

În derularea activității de control se verifică, prin sondaj, produsele introduse sau puse la dispoziție pe piață, urmărindu-se aspectele enumerate mai jos: 

– elementele de identificare ale produsului, respectiv denumirea comercială, denumirea conform standard; 

– elementele de identificare ale producătorului, reprezentantului său autorizat sau importatorului; 

– elementele de identificare ale operatorului economic care a furnizat produsul; 

– existența și conținutul declarației de conformitate; 

– existența și conținutul certificatului de conformitate, acolo unde este cazul; 

– corecta alegere a sistemului de testare a conformității produselor; 

– existența marcajului CE în forma și dimensiunile legal stabilite, precum și informațiile asociate acestuia în corelare cu prevederile specificațiilor tehnice aplicabile; 

– existența marcajului pentru limitarea de zgomot; 

– existența marcajului pentru emisiile de noxe; 

– orice documente asociate produsului, necesare evaluării unui risc, după caz. 

În trimestrul I al anului 2023 inspectorii de muncă cu atribuții de control în domeniul supravegherii pieței din cadrul ITM Galați au efectuat vizite de inspecție la 20 agenți economici și au evidențiat în baza de date la nivel național 121 produse. La 7 dintre produsele controlate s-au identificat mai multe neconformități (lipsă declarații de conformitate, instrucțiuni de utilizare și depozitare și marcajul de conformitate CE) iar agenții economici distribuitori au fost sancționați. 

Activitățile de conștientizare au constat din sesiuni de informare la un număr de 20 agenți economici, în care a avut loc prezentarea de către inspectorii de muncă a unui material care cuprinde informații de interes actual pentru cei implicați și discuții pe marginea acestuia, se arată în comunicatul ITM Galați.