Posturi disponibile scoase la concurs

 

Direcția de Asistență Socială (DAS) Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Alocații Familiale – Serviciu Beneficii Sociale. 

Condiții specifice pentru ocuparea postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Asistenţă socială (Domeniul de licență), Ştiinţe economice (Ramura de știință), Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Psihologie şi ştiinţe comportamentale (Ramura de știință); vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 

– 29 mai 2023, ora 16 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 14 iunie 2023, ora 11 – proba scrisă; 

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Relații suplimentare se pot obţine la sediul DAS Tecuci. Tel. 0725.802.229. 

Primăria Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent și consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Investiții.   

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor:  

– consilier grad profesional asistent – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an; 

– consilier grad profesional superior – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 

– 29 mai 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor: 

– 13 iunie 2023, ora 10 – proba scrisă; 

– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Tecuci. Tel. 0743.577.546.