Posturi de consilieri, inspectori și referent

 

Primăria Drăgănești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad superior, Compartiment Impozite, taxe locale şi casierie 

Condiţiile specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani. 

Concursul se va desfășura după calendarul următor:  

– 6 iunie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 20 iunie 2023, ora 10 – proba scrisă;  

– Data și ora probei de interviu se va afișa  ulterior.  

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Drăgănești, jud. Galați. Tel. 0766.363.815. 

Anunț concurs consilier superior. 

Primăria Drăgănești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad debutant, Compartiment Juridic şi achiziţii publice.   

Condiţiile specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental); nu se solicită vechime. 

Concursul se va desfășura după calendarul următor:   

– 6 iunie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 21 iunie 2023, ora 10 – proba scrisă;   

– Data și ora probei de interviu se va afișa  ulterior.   

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Drăgănești, jud. Galați. Tel. 0766.363.815.  

Anunț concurs consilier debutant. 

Primăria Ivești organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții publice de execuție vacante, după cum urmează: 

– consilier achiziții publice, clasa I, grad principal, Compartiment Urbanism, cadastru și achiziții publice; 

– referent, clasa III, grad asistent, Birou Impozite și taxe; 

– inspector, clasa I, grad principal, Compartiment Registrul agricol.    

Condiţiile specifice:  

– consilier – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Contabilitate (Domeniul de licenţă), Economie (Domeniul de licenţă), Management (Domeniul de licenţă), Marketing (Domeniul de licenţă), Finanţe (Domeniul de licenţă), Drept (Domeniul de licenţă), Ştiinţe administrative (Domeniul de licenţă); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani; competențe IT – cunoştinţe Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, nivel mediu; 

– inspector – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe administrative (Domeniul de licenţă), Economie (Domeniul de licenţă), Agronomie (Domeniul de licenţă), Drept (Domeniul de licenţă); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 5 ani; competențe IT – Cunoştinţe Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, nivel mediu; 

– referent – studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an; competenţe IT – Cunoştinţe Operare, Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei, în cadrul probei suplimentare, nivel mediu. 

Concursul se va desfășura după calendarul următor:    

– 6 iunie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 26 iunie 2023, ora 11 – proba IT;   

– 28 iunie 2023, ora 11 – proba scrisă;    

– Data și ora probei de interviu se va afișa  ulterior.    

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Ivești, jud. Galați. Tel. 0735.513.610.   

Anunț concurs consilier, referent și inspector. 

Primăria Ghidigeni organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Financiar contabil.    

Condiţiile specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; domenii de studiu – Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.  

Concursul se va desfășura după calendarul următor:    

– 6 iunie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;    

– 16 iunie 2023, ora 10 – proba scrisă;    

– Data și ora probei de interviu se va afișa  ulterior.    

Informații suplimentare puteți obține la Primăria Ghidigeni, jud. Galați. Tel. 0786.222.431.   

Anunț concurs inspector.