Comunicat de presă: Creșterea Eficienței Energetice a Clădirilor Publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, Str. Elena Doamna, Nr.1, Localitatea Tecuci, Județul Galați

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1 bis, localitatea Tecuci, județul Galați“ cod MySMIS 118532. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”. 

Perioada de implementare a proiectului: 29.05.2015 – 30.06.2023. 

Valoarea totală a proiectului de este de 927.656,39 lei, din care: 

Valoarea totală eligibilă este de 518.560,70 lei, din care: 

  • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 440.776,60 lei (85%)
  • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 67.412,89 lei (13%)
  • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 10.371,00 lei (2%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 409.095,69 lei. 

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Serviciului Administrativ, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Rezultate obținute: 

  • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
  • Executarea lucrărilor cu tehnologii şi materiale noi cu randament ridicat care sa asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: [email protected]. 

Persoană de contact: Pop Ioan, manager proiect.