Campanie pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în domeniul construcțiilor

 

În perioada 8 iunie – 15 iunie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (ITM) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campanie Naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42, 43. 

Această campanie face parte integrantă din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023 și a fost motivată de faptul că munca nedeclarată constituie un fenomen nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce. 

Obiectivele urmărite de inspectorii de muncă pe parcursul desfășurării campaniei au fost: 

– Identificarea si combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 

– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; 

– Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul social; 

– Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; 

– Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor a prevederilor legale menționate; 

– Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare. 

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Galați au efectuat 31 de controale și au aplicat un număr 9 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 123.500 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă. 

Au fost depistate 6 persoane care prestau muncă nedeclarată la 3 angajatori fiind aplicate 4 sancțiuni în valoare de 120.000 lei, după cum urmează: o amendă în valoare de 20.000 lei (pentru o persoană depistată la muncă fără contract individual de muncă) și 3 amenzi în valoare de 100.000 lei (pentru cinci persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității). 

Pentru alte neconformități în domeniul relațiilor de muncă au fost sancționați 3 angajatori fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 3.500 lei si 3 avertismente. 

Pentru nerespectarea prevederilor legale și a neconformităților constatate, inspectorii de muncă au dispus 54 de măsuri pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare. 

 

ITM Galați