Posturi de casier, îngrijitor, șofer și bibliotecar

 

Consiliul Local Ivești organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de casier în cadrul Serviciului Salubrizare. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare calculator – utilizare Windows, operare în Word, Excel, nivel mediu, dovedit cu orice mijloc de probă; nu se solicită vechime. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 

– 11 august 2023, ora 14 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 22 august, ora 10 – proba scrisă; 

– 28 august, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0236.866.004. 

Anunț concurs casier. 

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Matca organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor I, perioadă nedeterminată. 

Condițiile specifice de participare la concurs sunt: studii generale (minim 8 clase); nu se solicită vechime. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 
– 24 august 2023, ora 9 – proba practică; 

– 28 august, ora 9 – proba interviu. 

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0760.271.292. 

Anunț concurs îngrijitor. 

Primăria Ivești organizeaza concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de șofer I, Compartiment Gospodărie locală. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: studii generale; să dețină permis de conducere categoriile B1, B, C1, C, C1E, CE; vechime în muncă – minimum 3 ani. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor: 

– 21 august 2023 ora 16 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 29 august, ora 10 – proba scrisă; 

– 4 septembrie, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0236.866.004. 

Anunț concurs șofer. 

Școala Gimnazială „Negoită Dănăilă” Iveşti organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de bibliotecar gradul II (S)- 0,50 normă post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

Condiții specifice de participare la concurs: absolvenți cu diplomă de licență ai unei instituții de învățământ superior cu profil biblioteconomie sau au studiat în timpul școlarizării discipline de profil din domeniul biblioteconomiei; abilități de comunicare și relații publice, abilități de lucru în echipă; utilizarea programelor M.S. Office, navigare Internet; vechime în muncă – minimum 3 ani. 

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:   

– 17 august 2023, ora 14 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 28 august, ora 9 – proba scrisă; 

– 29 august, ora 9 – proba interviu. 

Relații suplimentare puteți obține la tel. 0236.833.923. 

Anunț concurs bibliotecar.