Noi locuințe pentru tineri. Proiect pentru alte 40 de apartamente

 

În prezent, în Tecuci există 128 apartamente pentru tineri situate în blocurile ANL 1 și ANL 2, în zona de sud a orașului. Acestea sunt destinate închirierii persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, ce își desfășoară activitatea în municipiul Tecuci, persoane active, care nu au deținut și nu dețin locuință în proprietate.  

Un nou proiect vine în întâmpinarea tinerilor aflați în căutarea unei locuințe. Acesta prevede construirea unui număr de 40 de apartamente pe strada Gheorghe Petrașcu, pe terenurile fostei unități militare. 

„Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe perioada realizării investiției către Agenția Națională pentru Locuințe — ANL a terenului în suprafață de 4.000 mp, identificat conform CF 116249, situat în str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, aflat în proprietatea privată a municipiului Tecuci, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii”, stipulează un proiectul de hotărâre aflat la mapa consilierilor locali pentru ședința programată astăzi, 10 august 2023. 

Pe amplasamentul respectiv se intenționează construirea unui număr de 40 de unități locative destinate închirierii. În vederea demarării proiectului, Primăria Tecuci are obligația de a transmite Agenției Naționale pentru Locuințe hotărârea Consiliului Local aprobată în acest sens. 

Primăria va asigura din bugetul propriu costul execuției utilităților aferente construcțiilor, precum și a sistematizării amplasamentului (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi etc). Predarea și preluarea terenului menționat se va face în condițiile legii, pe bază de protocol încheiat între Primăria Tecuci și Agenția Națională pentru Locuințe.