Post de consilier achiziții debutant

 

Primăria Gohor organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier achiziții, clasa I, grad debutant, Compartiment Achiziții publice. 

Condiţii de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
domenii de studiu – Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe juridice (Ramura de ştiinţă); nu se solicită vechime. 

Concursul se desfășoară după calendarul următor: 

– 12 septembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 9 octombrie, ora 16 – proba scrisă; 

– data și ora probei de interviu se va afișa ulterior. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Gohor, jud. Galați. Tel. 0236.865.500. 

Anunț concurs consilier achiziții.