Post de administrator patrimoniu

 

Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de administrator patrimoniu, perioadă nedeterminată. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs: Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, îndeplinind condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist; Vechimea în muncă – 5 ani; Vechime în domeniul studiilor – 1an; Competențe dobândite în managementul / accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene dovedite prin diplome/certificate; Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană. 

Concursul se va desfășura după următorul calendar: 

– 20 septembrie 2023, ora 15 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 28 septembrie, ora 9 – proba scrisă; 

– 3 octombrie, ora 9 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci, jud. Galați. Tel 0236.817.861. 

Anunț concurs administrator patrimoniu. 

 

You cannot copy content of this page