Post de informatician

 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de informatician I (S), perioadă nedeterminată. 

Condiţii specifice: Nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare; Vechime necesară în specialitatea studiilor – 5 ani; Competenţe digitale (Word, Excel); Configurare, administrare rețele de calculatoare; Creare administrare pagini web, baze de date; Cunoștințe avansate de operare pe calculator; Abilitatea de a lucra independent și în echipă; Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul; Capacitatea de gestionare a timpului și a priorităților; Disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 2 octombrie 2023, ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 5 octombrie, ora 9 – proba scrisă; 

– 5 octombrie, ora 12 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1 Corod, jud. Galați. Tel. 0728.989.948. 

Anunț concurs informatician.