Post de paznic

 

Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de paznic IM, perioadă nedeterminată. 

Condiții specifice: absolvent de ciclu superior al liceului cu/fără diploma de bacalaureat; atestat de pază; vechime în muncă – 5 ani. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 29 septembrie 2023, ora 15 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 9 octombrie, ora 9 – proba scrisă; 

– 12 octombrie, ora 9 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Liceului Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci, jud. Galați. Tel. 0236.817.861. 

Anunț concurs paznic.