Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Luni, 18 septembrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.08.2023. 

2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 04.09.2023. 

3. Proiect de hotărâre nr. 176/15.09.2023 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul din strada 1 Decembrie 1918, nr. 55.  

4. Proiect de hotărâre nr. 177/15.09.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa 2 – LOT 2” Municipiul Tecuci, jud. Galați.  

5. Proiect de hotărâre nr. 178/15.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

6. Proiect de hotărâre nr. 17915.09.2023 privind modificarea Art. 2 din HCL 67/30.03.2023 privind aprobarea proiectului pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” – COD proiect C10 – I.1.4 – 1056 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

7. Proiect de hotărâre nr. 180/15.09.2023 privind aprobarea participării UAT Municipiul Tecuci la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădirile Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance – Asistența locală Europeană pentru Energie) – Program Orizont 2020.  

8. Proiect de hotărâre nr. 181/15.09.2023 privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Bazin de înot didactic si de agrement str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66, Lot 2, Municipiul Tecuci, jud. Galați.