Educația în era digitalizării: Peste 2,8 milioane de euro pentru dotări în unitățile de învățământ tecucene

 

Eforturile administrației pentru modernizarea orașului se concretizează pe mai multe planuri. Unitățile de învățământ din Tecuci beneficiază de asemenea de fonduri nerambursabile pentru asigurarea condițiilor optime în desfășurarea cursurilor. 

Joi, 24 august 2023, a fost semnat Contractul de finanțare privind „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, contract încheiat între Primăria Tecuci și Ministerul Educației. Sălile de clasă, atelierele, laboratoarele și alte dotări din cadrul unităţilor de învăţământ reprezintă elementele vitale ale mediilor de învăţare. 

Miercuri, 27 septembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului Local Tecuci consilierii sunt solicitați să aprobe proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. În cadrul acestui proiect vor fi create și asigurate următoarele dotări: 

– 9 laboratoare de informatică din unităţi de învăţământ primar, gimnazial, liceal, unităţi conexe, dotate cu echipamente  

– 2 laboratoare de informatică din unitățile de învățământ IPT  

– 3 laboratoarele de informatică din unităţi de învăţământ de nivel preşcolar (grădiniţe) dotate cu echipamente  

– 179 săli de clasă / grupă din unităţi de învăţământ preuniversitar / săli pentru activităţi extraşcolare din unităţile conexe eligibile, dotate cu echipamente digitale pentru organizarea învăţării în mediul virtual  

– 180 săli de clasă / grupă din unităţi de învăţământ preuniversitar / săli pentru activităţi extraşcolare din unităţile conexe eligibile, dotate cu mobilier şi materiale didactice  

– 8 laboratoare de ştiinţe din unităţi de învăţământ preuniversitar dotate cu mobilier specific și materiale didactice specifice, respectiv laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică etc.  

– 8 laboratoare de știinţe din unităţi de învăţământ preuniversitar dotate cu echipamente digitale, respectiv laboratoare de fizică, chimie, biologie, robotică, matematică  

– 23 cabinete şcolare din unităţi de învăţământ preuniversitar / unităţi conexe (cabinete pe discipline, cabinete de asistenţă psihopedagogică, săli de sport) dotate cu mobilier şi materiale sportive, inclusiv echipamente digitale  

– 2 ateliere de practică dotate IPT cu materiale și echipamente de specialitate, inclusiv componentă digitală. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.033.978,82 Iei, respectiv 2.823.738 euro. Contribuția proprie în proiect este în cuantum de 23.800 Iei cu TVA și reprezintă cheltuielile neeligibile sau conexe.