Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Vineri, 6 octombrie 2023, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.09.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 201/04.10.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026.  

3. Proiect de hotărâre nr. 202/04.10.2023 privind atestarea aparteneței unor imobile (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci.