Post de bibliotecar

 

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tălpigi organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, vacant, de bibliotecar, 0,5 normă, perioadă nedeterminată. 

Condiții specifice: Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă – 5 ani; Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul; Disponibilitate la timp de lucru prelungit; Capacitate de decizie rapidă și eficientă; Cunoștințe de operare pe PC – Excel, Word, baze de date, Internet, etc, ce vor fi testate la proba practică; Cunoștințe de operare în platforma SIIIR. 

Concursul se desfășoară după calendarul următor: 

– 23 octombrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 30 octombrie, ora 10 – proba scrisă; 

– 1 noiembrie, ora 10 – proba interviu. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Tălpigi, com. Ghidigeni, jud. Galați. Tel. 0236.868.526. 

Anunț concurs bibliotecar.