Iorgu Iordan – Omagiu și recunoștință dascălului etern

   

Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” celebrează 135 de ani de la  nașterea patronului unității școlare, a ilustrului academician Iorgu Iordan care a dat identitate așezământului, școala aflându-se la 30 de ani de existență. 

Momentul aniversar a constituit pentru tecuceni, dascăli, generații de elevii un prilej de bucurie şi de speranţă pe calea îmbogăţirii spirituale. 

 Printre invitați, la manifestarea din 11 octombrie s-au aflat inspector de Management Școlar ISJ Galați Selena Costea, Mariana Jana Dumitrescu – strănepoata lingvistului Iorgu Iordan, profesor Radu Vladimir – reprezentant Consiliul local, directorul Bibliotecii Municipale Tecuci – Daniela Grigoraș, directorul Muzeului de Istorie – Daniel Dojan, directorul Casei de Cultură – Cristian Călugăru, precum și distinse cadre didactice care au predat de-a lungul timpului în școală. 

„Iorgu Iordan este un fiu al Tecuciului. Şcoala noastră şi l-a asumat ca protector şi veghează cu spiritul său asupra destinelor ucenicilor ce-i vor purta numele peste veacuri. A fi elev la şcoala Iorgu Iordan înseamnă a fi un urmaş vrednic a celui ce va rămâne de-a pururi viu în conştiinţele iubitorilor de limbă şi neam.  

Cei treizeci de ani de existenţă a şcolii noastre au gravat în conştiinţa generaţiilor de elevi  personalitatea şi spiritul marelui lingvist, înarmându-i  cu răbdare, pasiune și perseverență, cucerind  locuri fruntașe la concursurile naționale și la olimpiadele de specialitate.  

Această zi aniversară, așadar, se vrea nu numai un omagiu adus ilustrului înaintaş al cărui spirit s-a multiplicat în generaţii şi generaţii de elevi, ci şi o sărbătoare adusă tinereţii – «Munca întreţine nu numai viaţa ci şi o anumită tinereţe», spunea academicianul.  

 Şi anul acesta momentul aniversar a constituit pentru elevii şi dascălii şcolii care-i poartă numele, ca de altfel, pentru toţi tecucenii, un  prilej de bucurie şi comuniune, de curată simţire românească. Şcoala i-a dedicat o serie de activităţi de evocare a copleşitoarei sale personalităţi, pe parcursul întregii săptămâni,  antrenând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi parteneri ai comunităţii locale. Astfel școala noastră a organizat în parteneriat cu Casa de Cultură, Biblioteca Municipală Ștefan Petică, Atelierul de pictură 512 coordonat de profesor Ilaș Constantin, Colegiul Național Calistrat Hogaș o serie de manifestări științifice și cultural-educative menite să valorifice superior patrimoniul documentar, deținut de Școala Gimnazială Iorgu Iordan și instituțiile partenere. Au fost realizate expoziții de carte, concursuri, activități extracurriculare, calendare, postere, prezentări PPT, etc. Întreaga activitate a școlii reprezintă imaginea  unui proces în desfășurare, sinteza muncii colective pentru dimensionarea unei realități la care partenerii, părinții, instituțiile, comunitatea locală participă fără economie de timp și efort.  

Sperăm ca munca pe care o desfăşurăm în această şcoală sub aura spiritului marelui nostru «dascăl de cuget şi simţire românească», să se înveşnicească în noi pentru a fi mai buni, mai puternici şi mai sensibili la tot ceea ce înseamnă dăruire spre binele şcolii şi al ştiinţei”, a menționat printre altele în discursul său directorul Școlii „Iorgii Iordan” , Prof. Monica Ursache. 

Mariana Jana Dumitrescu, strănepoata academicianului Iorgu Iordan, pensionară a Televiziunii Române, a adresat următorul mesaj în cadrul activității: „Prezența mea la Tecuci în această zi de toamnă este datorată plăcutei invitații a conducerii Școlii Gimnaziale Iorgu Iordan din municipiu, care s-a învrednicit să-și aleagă ca părinte spiritual și patron pe Academicianul Iorgu Iordan, somitate a lingvisticii românești și europene care și-a pornit drumul spre marea știință a comunicării interumane, de aici, din Țara de Jos a Moldovei, dintre copiii de lucrători ai pământului, care până în prag de toamnă veneau la școală cu o râvnă desculță. 

Cel care urca treptele afirmării sociale, didactice și științifice până la Prezidiul Academiei Românești era fiul lui Toader Iordan și al Ilenei Crăciun, unul din cei zece copii, între care era și Maria Iordan, căsătorită Groza, bunica mea paternă. 

În scurgerea generațiilor, Iordanii și descendenții lor s-au risipit în țară și unii peste granițe, au făcut școli înalte sau au învățat meserii. Cîțiva s-au ilustrat în studiul și predarea limbii române, temă pe care am putea să o abordăm într-o întâlnire viitoare. 

Dintre Iordanii tecuceni, cu durere constat că am rămas cea care va stinge lumina, iar până atunci sunt a domniilor domniilor voastre doar cu prezența redusă… 

Tecuciul copilăriei lui Iorgu Iordan avea doar 7000 de viețuitori, în mare parte lucrători ai pământului, dar și cîțiva meseriași, comercianți și funcționari, corespunzători statutului de reședință de județ al așezării din acel timp. 

 Deși târgul de la confluența Bârladului cu Tecucelul era, la început de secol XX, atât de redus numeric – doar o cincime din trăitorii municipiului de astăzi – cum afăm din memoriile academicianului nonagenar Iorgu Iordan, în așezarea de legumicultori și podgoreni funcționau, după reformele haretiene, șase școli primare dar și două școli gimnaziale și câte o școală de meserii specializate pentru băieți și pentru fete. Clase superioare de liceu, real sau clasic, se puteau urma la Brăila și la Piatra Neamț. La Bârlad se putea studia, pentru specializarea ca învățător, la Școala normală. A fost Școala urmată de Neculai, primul născut al familiei, devenit învățător la Focșani. 

Cum se vede, Tecuciul și zona adiacentă erau înzestrate încă din acel timp cu o ofertă instituțională școlară generoasă pentru cei care îți doreau să beneficieze de știința de carte și de profesii elevate. Facilitațile instituționale școlare, îngemănate cu înzestrarea nativă de minte și voință a puilor de răzeși din Șara de Jos, au generat o respectabilă salbă de personalități în panteonul științelor, artelor și culturii românești. În Memoriile sale, Iorgu Iordan pomenește cîteva nume remarcante care onorează vrednicia și școala tecuceană: inginerul Anghel Saligny, scriitorul Calistrat Hogaș, pictorul Gheorghe Petrașcu, poetul Ștefan Petică, filozoful Ion Petrovici, arheologul și istoricul Vasile Pârvan, sociologul Ștefan Zeletin, jurnalistul Vintilă Dongoroz, etnologul Tudor Panfile… Iar eu, mă simt datoare să adaug și numele lingvistului academician Iorgu Iordan, a cărui pregătire școlară primară și gimnazială s-a săvîrșit în Tecuciul nostru cel de emoționantă aducere aminte. 

Dezvoltarea urbană a târgului atestat în prima jumătate a secolului al XV-lea a condus la creșterea apreciabilă a școlilor preuniversitare locale, pentru a satisface populația de acum a Tecuciului și a împrejurimilor. În anul 1993, a luat ființă Școala Gimnazială Nr. 11, situată în Zona industrială a orașului, având ca patron spiritual pe marele cărturar, academician Iorgu Iordan, fiu al urbei, ajuns o somitate a lingvisticii nașionale și universale.  

 Cinstirea vrednicului înaintaș și patron spiritual al Școlii tecucene s-a bucurat de un interes aparte al directorilor și cadrelor didactice, al generațiilor de elevi ai acestei bine cotate școli a municipiului nostru. Menționăm, cu plăcută aducere aminte, suita de manifestări din anul 2003, sub directoratul doamnei profesor Silvia Ghiorghiu, cu participarea unor distinse personalități din Iași, București, Tîrgu Mureș și Tecuci. Manifestările memoriale similare au devenit tradiționale la această școală. 

Anul acesta se împlinesc 135 de ani de la nașterea marelui cărturar Iorgu Iordan, prilej de reevocare și de cinstire a concitadinului nostru cu prețuirea care i se cuvine. 

Iar școlii care s-a învrednicit a-și așeza pe frontispiciu numele vrednicului de pomenire Academicianul Iorgu Iordan îi repetăm străbuna urare: Vivat! Crescat! Floreat!”. 

 

Director, prof. Monica Ursache