Nereguli depistate de CAS Galați. Sume imputate

 

În perioada 1 iulie – 30 septembrie 2023, au fost  efectuate 98 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale, medicină de familie, ambulatoriu specialități clinice, ambulatoriu medicină fizică și reabilitare, spitale, din care: 

– 22 controale tematice,  

– 71 controale operative,  

– 5 controale inopinate. 

Urmare acţiunilor de control au fost imputate sume în valoare de 9.336,44 lei la medicină de familie, 1.570,53 lei la ambulatoriu specialități clinic, 168,61 lei la  ambulatoriu medicină fizică și reabilitare 168,61 lei și spitale 104.463,69 lei, rezultând un total de 115.569,27 lei. 

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate:  

– nerespectare programului de lucru  declarat la  Casa de Asigurări de Sănătate Galați (CAS): 

– prescriere de medicamente pentru categoria de asigurat „pensionari cu venituri din pensii până în 1429 lei/luna” (90%) pacienţilor care nu se încadrau în această categorie; 

– prescriere de  medicamente pentru categoria de asigurat „legi speciale” (100%) pacienţilor care nu se încadrau în această categorie; 

– raportare de  servicii  efectuate pacienţilor pe perioada internării acestora în spital  și prescriere de  reţete; 

– raportare incorectă a  consumului de medicamente. 

– solicitare pentru plata influențelor financiare generate de creșterile salariale, sume compensatorii pentru concediile de odihnă neefectuate pentru persoanele care și-au încetat activitatea în cadrul spitalului. 

 

Director  General al Casei de asigurări de sănătate Galați, dr. Ciprian  Groza