Salariile de bază pentru sectoarele construcții, agricol și industria alimentară

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2023 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 993 din 1 noiembrie 2023 prevede următoarele: 

– Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul construcții salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră; 

– Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul agricol și industria alimentară, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră. 

Nerespectarea de către societăţi a prevederilor menționate constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale. 

Prevederile acestei ordonanțe se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023. 

 

ITM Galați