Post de secretar debutant

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Băleni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar, debutant, studii superioare, durată nedeterminată, 0,50 normă. 

Condiţii specifice: studii superioare cu diplomă de licenţă cu profil/specializare informatică sau economic; cunoștințe avansate de operare calculator (office, motoare de căutare, platforme educaționale); cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespendenței oficiale; cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ (SIIIR, Edusal, Revisal); noțiuni de comunicare în relații publice. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 23 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 28 noiembrie, ora 10 – proba scrisă; 

– 29 noiembrie, ora 10 – proba practică. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1, com. Băleni, jud. Galați. Tel. 0236.338.033. 

Anunț concurs.