Post de consilier asistent

 

Primăria Brăhășești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Registrul agricol și urbanism.     

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; științe inginerești (ramura științe); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:    

–  27 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 11 decembrie, ora 10 – proba scrisă;   

– data și ora probei de interviu se vor afișa ulterior.   

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0786.522.434. 

Anunț concurs.