Post de consilier asistent

 

Primăria Brăhășești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, grad asistent, Compartiment Registrul agricol și urbanism.     

Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; științe inginerești (ramura științe); vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar:    

–  27 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;   

– 11 decembrie, ora 10 – proba scrisă;   

– data și ora probei de interviu se vor afișa ulterior.   

Informaţii suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Brăhășești, jud. Galați. Tel. 0786.522.434. 

Anunț concurs. 

 

You cannot copy content of this page