Post de administrator financiar

 

Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator financiar I S (contabil șef). 

Condiţiile specifice: Studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic; Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cel puțin 3 ani; Cunoștințe de operare pe calculator: programe de contabilitate, FOREXEBUG, SOBIS, FINANȚARE.ORG, SIIIR, Microsoft Office, Excel; Constituie avantaj cunoștințe teoretice şi practice de contabilitate bugetară, și utilizarea platformelor: FOREXEBUG, SOBIS, FINANȚARE.ORG, SIIIR și SICAP; etc. 

Concursul se desfășoară după următorul calendar: 

– 24 noiembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor; 

– 13 decembrie, ora 12 – proba scrisă; 

– 14 decembrie, ora 12 – proba interviu. 

Informații suplimentare puteți obține la sediul Liceului Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci. Tel. 0236.811.344. 

Anunț concurs.