Ședință de îndată a Consiliului Local

 

Marți, 14 noiembrie 2023, la ora 16, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară de îndată la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 26.10.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 216/13.11.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Construcție centrală electrică fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul programului „Fondul de modernizare”, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

3. Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construcție Centrală Electrică Fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci” în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect.  

4. Proiect de hotărâre nr. 218/13.11.2023 privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie-decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin HCL nr. 79/27.04.2023, HCL nr. 90/29.05.2023, HCL nr. 143/25.07.2023, HCL nr. 164/29.08.2023 și HCL nr. 193/27.09.2023.  

 

You cannot copy content of this page