Scriitorul Ionel Necula în postura de editor al Cursurilor private de filosofie ale marelui Ion Petrovici

 

După ce scriitorul tecucean Ionel Necula a depășit bine suta de cărți scoase de sub tipar, iată că avem acum în față două noi cărți intitulate „Ion Petrovici, Curs privat de istorie a filosofiei” – volumele 1 și 2. Cărțile sunt scoase la editura PIM din Iași și au 160, respectiv 152 de pagini.  

Din prefață reținem faptul că la 2 octombrie 1958, după executarea celor 10 ani de închisoare petrecuți la Aiud, Petrovici vedea din nou lumina naturală a soarelui. Nimeni nu avea nevoie de competența și vocația lui filosofică, așa că a hotărât să deschidă un curs privat de istorie a filosofiei având doar trei tineri iubitori de înțelepciune. Petrovici ținea cursurile într-o  relativă clandestinitate și refăcea cu drag ceea ce făcuse în închisoarea de la Aiud, unde ținea cursuri deținuților.  

Primul volum se deschide cu materialul intitulat „Introducerea în istoria filosofiei” urmat de materialul  „Epoci filosofice”. 

Capitolul „Filosofia antică greacă” cuprinde comunicările intitulate: Școala Pithagoreică, Școala eleată, Socrate, Platon, Aristotel, Trei școli post-aristotelice și Trei școli filosofice.  

Urmează capitolul intitulat „Filosofia în Evul Mediu”  care cuprinde comunicările: Filosofia în Evul Mediu I, Filosofia medievală II, Filosofia medievală III, Filosofia Renașterii, Filosofia Renașterii în Italia, Filosofia Renașterii II, Filosofia franceză, Filosofii italieni din perioada Renașterii, Misticii germani. Capitolul se încheie prin comunicarea „Renașterea (sfârșit)” și analizează  fizica modernă, Știința politică socială și Filosofia dreptului – unde aflăm că aceste discipline își găsesc nașterea și își pun acum bazele. Aici, găsim  interesante informații despre Leonardo da Vinci, Copernic, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Nicolo Machiavelli, Thomas More, Jean Bodin, Hugo Grotius,  și alte nume valoroase ale filosofiei universale.  

Cel de al doilea volum al cursului privat de filosofie se deschide cu o prefață scrisă de profesorul Necula din care aflăm amănunte interesante despre vocația de apostolat a marelui Ion Petrovici și remarcăm faptul că în perioada în care acesta a predat la Universitatea din Iași cursurile lui de istorie și filosofie universală au avut o audiență atât de mare cum doar marele critic Maiorescu o mai cunoscuse în vremea lui. Sala în care conferenția Ion Petrovici era mereu neîncăpătoare iar asistența era formată din studenții lui, studenți de la alte facultăți dar și persoane particulare care doreau să asiste la aceste cursuri.  

 Cel de al doilea volum se deschide prin comunicarea „Filosofia germană postkantiană” urmat de un material dedicat filosofului John Gottlieb Fichte, cel care l-a cunoscut și chiar a colaborat cu marele Kant. În acest material se vorbește și despre Doctrina lui Fichte. Un alt material este dedicat filosofului Friederich Wilhelm Schelling după care aflăm amănunte despre viața și activitatea lui Georg Wilhelm Friederich Hegel și mai ales, despre Concepția lui Hegel după care urmează un material dedicat filosofului Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher și unde găsim următoarele aprecieri –  Romain Rolland, care admira pe Tolstoi. A afirmat despre acesta că, în calitate de filosof, Tolstoi nu este considerat original de mulți, dar el exprimă adevărul, care este universal și recunoscut de toți, astfel că originalitatea nu este obligatorie. Și cu toate acestea, există o legătură între adevăr și originalitate. Există oameni care pot lansa idei, dar care, deși sunt originale, nu au nici o legătură cu adevărul.  

Urmează un material dedicat filosofului Iohann Friedrich Herbart, de unde aflăm și legătura dintre acesta și Arthur Schopenhauer pentru ca ultimul material  să-i fie dedicat marelui Schopenhauer, născut în anul 1788 și care are meritul de a fi cu adevărat un metafizician inductiv care își ia ca punct de plecare intuiția.  

De pe ultima coperta a celui de al doilea volum „Curs privat de istorie a filosofiei” citim cele scrise de scriitorul Ionel Necula: „Ideea care a stat la baza acestui efort editorial nu ne aparține și, desigur, nu o revendicăm. Ea a mai fost pusă în practică și de editorii cursului de istorie a filosofiei susținut de Maiorescu în timpul mandatului său de profesor…  

Nu ar trebui să ne surprindă faptul că și în cursul discipolului său, Ion Petrovici, care l-a urmat pe profesorul său cu loialitate, a avut, se pare, un destin asemănător… Dacă am procedat corect sau nu în editarea acestor note de curs, vor decide cititorii, de la care așteptăm observații, opinii și puncte de vedere”.  

Noi, în calitate de cititori și urmăritori a tot ce scrie profesorul scriitor Necula nu putem spune decât felicitări pentru tot ce faceți! 

  

Iancu Aizic