Dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

 

Primăria Tecuci supune dezbaterii publice proiectul de act normativ privind „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024”. Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Tecuci în cadrul Serviciului Venituri și Executare Silită și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro. 

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul supus dezbaterii pot fi depuse la Serviciul Comunicare din cadrul Primăriei Tecuci, transmise la numărul de fax 0236.816.054, sau în format electronic la adresa de e-mail [email protected] până la data de 14 decembrie 2023, ora 16. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiect de act normativ privind „Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024”. Dezbaterea va avea loc la Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci în data de 15 decembrie 2023, ora 12.