Dezbatere publică privind stabilirea taxei de salubrizare

 

Primăria Tecuci supune dezbaterii publice proiectul de act normativ privind „Aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice în Municipiul Tecuci”. Proiectul poate fi studiat la sediul Primăriei Tecuci în cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice și pe internet la adresa www.primariatecuci.ro. 

Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul supus dezbaterii pot fi depuse la Serviciul Comunicare din Primăria Tecuci, sau în format electronic la adresa de e-mail [email protected] până la data de 14 decembrie 2023 ora 16. Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiect de act normativ privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci”.   

Dezbaterea va avea loc vineri, 15 decembrie 2023, ora 11.30, la Sala Studio a Casei de Cultură Tecuci.