Post de îngrijitor

 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de îngrijitor, perioadă nedeterminată.  

Condiţii specifice: absolvent învățământ obligatoriu; vechime în muncă cel puțin 5 ani; capacitate deplină de exercițiu; domiciliul în localitatea Corod; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; disponibilitate la solicitările unității și la un program flexibil; abilități de comunicare și relaționare.  

Concursul se desfășoară după următorul calendar:  

– 21 decembrie 2023 – data limită pentru depunerea dosarelor;  

– 28 decembrie, ora 10 – proba scrisă; 

– 28 decembrie, ora 12 – proba practică;  

– 28 decembrie, ora 13 – proba interviu.  

Relații suplimentare puteți primi la sediul Liceului Tehnologic Nr. 1 Corod, jud. Galați. Tel. 0236.864.021. 

Anunț concurs.