Post de contabil

 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă Munteni organizează concurs pentru ocuparea postului de contabil, gradul IA, perioadă nedeterminată.    

Condiții specifice: cunoștințe de operare / programare pe calculator, programe informatice de contabilitate; vechime minim 10 ani în specialitate.     

Concursul se desfășoară după următorul calendar:    

– 8 februarie 2024 – data limită pentru depunerea dosarelor;    

– 16 februarie, ora 10 – proba scrisă;   

– 19 februarie, ora 10 – proba interviu.    

Relații suplimentare puteți obține la sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Munteni, jud. Galați. Tel. 0236.820.126. 

Anunț concurs.