Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI   

Laboratoarele inteligente reprezintă o component importantă din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care oferă acces elevilor la resurse educaționale performante, contribuind astfel la crearea unor programe educative modern și la îmbunătăţirea calităţii învăţării. SMART LAB-urile oferă un set diversificat de tehnologii și resurse care permit elevilor să exploreze conținuturi variate și să se adapteze rapid schimbărilor de pe piața muncii. 

Inspectoratul Școlar Galați a anunțat unitățile de învățământ care vor primi finanțare prin P.N.R.R., iar Liceul Tehnologic «Elena Caragiani» Tecuci se află pe lista beneficiarilor. 

LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023- 2127, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. 

Proiectul se desfășoară în perioada Decembrie 2023 – Ianuarie 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,88 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE. 

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale, în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează, de asemenea, creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar. 

Activitățile derulate în cadrul proiectului: 

– Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusive mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022;      

– Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;       

– Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;       

– Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator. 

Această investiție va asigura o experiență de învăţare-evaluare accesibilă și favorabilă dezvoltării, centrate pe elev, va include interactivitate, creativitate și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor, ceea ce  va conduce la asimilarea mai ușoară a  informațiilor și experimentarea practică a acestora. Este o uriașă oportunitate, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, permițând tuturor să lucreze cu echipamente performante, optimizate. 

  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați! 

LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI 

Jud. Galați, Tecuci, Str. Costache Racoviță, Nr. 20BIS 

e-mail: [email protected] 

Telefon: 0726681314 

Website: ltec.ro