Ședință extraordinară a Consiliului Local 

 

Vineri, 23 februarie 2024, la ora 12, Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 31.01.2023. 

2. Proiect de hotărâre nr. 39 / 19.02.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2024 – mai 2024).  

3. Proiect de hotărâre nr. 40 / 19.02.2024 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2024.  

4. Proiect de hotărâre nr. 29/ 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.  

5. Proiect de hotărâre nr. 30 / 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Compania de Utilități Publice SRL Tecuci. 

6. Proiect de hotărâre nr. 41 / 19.02.2024 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflate în administrarea unității de învățământ Colegiul Național „Spiru Haret”.  

7. Proiect de hotărâre nr. 42 / 19.02.2024 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unității de învățământ Colegiul Național „Calistrat Hogaş”.  

8. Proiect de hotărâre nr. 31 / 19.02.2024 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci.  

9. Proiect de hotărâre nr. 32 / 19.02.2024 privind aprobarea unui schimb de locuință socială.  

10. Proiect de hotărâre nr. 33 / 19.02.2024 privind atestarea apartenenței unor imobile – (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

11. Proiect de hotărâre nr. 34 / 19.02.2024 privind  atestarea apartenenței unui imobil     – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci.  

12. Proiect de hotărâre nr. 35 / 19.02.2024 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2024.  

13. Proiect de hotărâre nr. 43 / 19.02.2024 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială.  

14. Proiect de hotărâre nr. 44 / 19.02.2024 privind modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa nr. 2 la HCL nr. 94 / 29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal.  

15. Proiect de hotărâre nr. 46 / 19.02.2024 privind modificarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci prin modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa 2 la HCL 61 / 30.03.2023.  

16. Proiect de hotărâre nr. 36 / 19.02.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116817,116735, zona străzilor Gheorghe Petrașcu – Mitropolit Andrei Șaguna. 

17. Proiect de hotărâre nr. 37 / 19.02.2024 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Club Sportiv Tecuci Box K1 D D.  

18. Proiect de hotărâre nr. 38 / 19.02.2024 privind închirierea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea UAT Municipiul Tecuci.  

19. Proiect de hotărâre nr. 45 / 19.02.2024 privind completarea HCL nr. 81 / 27.04.2023 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al UAT Municipiul Tecuci.  

20. Proiect de hotărâre nr. 27 / 30.01.2024 privind completarea grilei de salarizare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, aprobată prin HCL nr. 159 / 28.07.2017, prin stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de Director grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.  

21. Proiect de hotărâre nr. 28 / 06.02.2024 privind „Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii – persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane juridice specializate din Municipiul Tecuci”.  

22. Proiect de hotărâre nr. 47 / 19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 58, Bl. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

23. Proiect de hotărâre nr. 48 / 19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 19, Bl.   P1” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

24. Proiect de hotărâre nr. 49 / 19.02.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, Bl. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

25. Proiect de hotărâre nr. 50 / 19.02.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 96E, Bl. C Turn” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

26. Proiect de hotărâre nr. 51 / 19.02.2024 privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor  de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, Bl. T1A și T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1 – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale  în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.