Locuri speciale pentru afișajul electoral la Tecuci

 

Luni, 15 aprilie 2024, a fost emisă Dispoziția privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral în perioada electorală, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.  

Alegerile vor avea loc duminică, 9 iunie 2024.  

Conform dispoziției, în Municipiul Tecuci locurile speciale de afişaj electoral sunt: 

– Parcul central – zona str. Ion Petrovici colţ cu str. 1 Decembrie 1918;  

– Piaţa centrală – zona parcare vest Piaţa de produse industriale;  

– Piaţa din Zona industrială – zona de nord a Şcolii „lorgu Iordan” Tecuci;  

– Cartier Nicolae Bălcescu – str. Ana Ipătescu – zona Şcoala nr. 7 „Nicolae Bălcescu”;  

– Cartier Satu Nou – str. Tecuciul Nou – zona Şcoala nr. 1 „Anghel Rugină”;  

– Cartier Cernicari – str. Cocorăşti – zona fostei Şcolii nr. 9;  

– Cartier Criviţeni – partea de sud a str. Mălureni, la intersecţia cu str. Plugului;  

– Cartier CFR – zona Şcoala nr. 8 „Ovid Caledoniu”. 

Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice a alianţelor electorale care declară ca depun liste cu candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi, conform locului stabilit în urma tragerii la sorţi de către Biroul Electoral de Circumscripţie Local Tecuci.  

Este interzisă utilizarea de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi de alianţele electorale care declară că depun liste cu candidaţi precum şi de candidaţi independenţi a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă electorală, organizaţie a minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau candidat independent.  

Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.  

Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute nu poate depăşi dimensiunile stabilite prin lege. Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat.  

Integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propaganda electorală amplasate in locurile autorizate, stabilite de către Biroul Electoral de Circumscripţie Local Tecuci, vor fi asigurate de către Direcţia Poliţie Locală Tecuci. 

Direcţia de Servicii Publice va asigura pregătirea (curăţarea, repararea, vopsirea) şi montarea panourilor de afişaj electoral în locurile menţionate.