Alte proiecte la mapa consilierilor locali 

 

Luni, 29 aprilie 2024, de la ora 16, se desfășoară ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci aferentă lunii în curs. Ordinea de zi inițială a fost suplimentată cu alte proiecte, după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre nr. 97 / 26.04.2024 privind Aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General al proiectului tehnic aferent obiectivului „Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr. 10 Dimitrie Sturza – Corp C 7 în cadrul PNNR, Componenta 5 – Valul Renovării”.  

2. Proiect de hotărâre nr. 98 / 26.04.2024 privind Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Renovare energetică clădiri publice din Municipiul Tecuci, Grădinița Prichindel, Tecuci”.  

3. Proiect de hotărâre nr. 99 / 26.04.2024 privind Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022 anexa la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci SRL.  

4. Proiect de hotărâre nr. 100 / 26.04.2024 privind Preluarea din administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu și predarea acestuia în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Galați.  

5. Proiect de hotărâre nr. 101 / 26.04.2024 privind Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a Colegiului Național Calistrat Hogaș” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

6. Proiect de hotărâre nr. 102 / 26.04.2024 privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea sediului Poliției Locale din Municipiul Tecuci” precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

7. Proiect de hotărâre nr. 103 / 26.04.2024 privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței Neghiniță din Municipiul Tecuci”,  precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

8. Proiect de hotărâre nr. 104 / 26.04.2024 privind Aprobarea documentației Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente de DALI a Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici actualizați  pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea și regenerarea zonei urbane a parcului Carol I, Municipiul Tecuci, Județul Galați”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

9. Proiect de hotărâre nr. 105 / 26.04.2024 privind Modificarea art. 2 la HCL nr. 115 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

10. Proiect de hotărâre nr. 106 / 26.04.2024 privind Aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului București.  

11. Proiect de hotărâre nr. 107 / 26.04.2024 privind Aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lighting Company SA în dosarul nr. 24410/3/2017 a Tribunalului București pentru promovare recurs la s.civ. nr. 1556/2024.  

12. Proiect de hotărâre nr. 108 / 26.04.2024 privind Acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unității de învățământ Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”.  

13. Proiect de hotărâre nr. 109 / 26.04.2024 privind Modificarea art. 2 la HCL nr. 113 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General și a indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.  

14. Proiect de hotărâre nr. 110 / 26.04.2024 privind Aprobarea solicitării de preluare, din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, a unor suprafețe de teren aferente DJ251, proprietate publică Județului Galați, în vederea realizării obiectivului de investiții „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci”.