Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

          

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, cod F-PNRR-Dotari-2023-5928. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \ Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației \ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar \ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calității şi diversificării actului educațional prin îmbunătățirea infrastructurii  şi a dotării unităților de învățământ din Municipiul Tecuci prin dezvoltarea unui ecosistem digital de educație şi de formare în vederea reducerii decalajelor în învățământ, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene prin digitalizarea  actului educațional indiferent de ciclul de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Infrastructura educațională îmbunătățită a unităților de învățământ pre-universitar din Municipiul Tecuci pentru 4 grădinițe cu personalitate juridică şi 9 structuri,  7 şcoli gimnaziale (7 cu personalitate juridică şi o structură) şi 4 licee prin dotare cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale.

OS2: Ȋmbunătățirea calității condițiilor de munca pentru 497 cadre didactice din învățământul pre-universitar din Municipiul Tecuci.

 

Proiectul este gestionat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de implementare pentru apelul “Dotarea echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 14.033.978,85 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 11.793.259,50 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 2.240.719,35 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 23.800,00 lei cu TVA. Cheltuielile neeligibile sunt asigurate din bugetul local al Primăriei Municipiului Tecuci.

 

Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada 24.08.2023-31.12.2024.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: [email protected].

Persoană de contact: Iftimie Simona – Manager de proiect.