Ședință ordinară a Consiliului Local

 

Marți, 28 mai 2024, la ora 16, Consiliului Local Tecuci este convocat în ședință ordinară la Sala Studio a Casei de Cultură. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 

1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.04.2024. 

2. Proiect de hotărâre nr. 112/22.05.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai – iulie 2024).  

3. Proiect de hotărâre nr. 113/22.05.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UAT Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. 

4. Proiect de hotărâre nr. 114/22.05.2024 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, și a contractelor / acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anii școlari: 2024-2025 și 2025-2026.  

5. Proiect de hotărâre nr. 115/22.05.2024 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/ 31.03.2020 pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.  

6. Proiect de hotărâre nr. 116/22.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Modernizare Străzi Etapa III-LOT 1, Municipiul Tecuci, Județul Galați”. 

7. Informări, interpelări, petiții.