Reabilitarea Cinematografului Arta

 

În anul 2023, orașului Tecuci i-a fost alocată suma de 95 milioane de lei, peste 19 milioane euro, de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Prin fonduri nerambursabile sunt finanțate lucrări de reabilitare pentru șapte clădiri din municipiul Tecuci. 

Cele șapte obiective sunt: Consolidare şi reabilitare imobil, str. 1 Decembrie 1918, nr. 64; Consolidare şi reabilitare Cinematograf Arta; Reabilitare, consolidare, demolare parţială, extindere şi reconversie funcţională a Grădiniţei nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană; Reabilitare, modernizare şi consolidare a Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică”; Reabilitarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a Colegiului Național Calistrat Hogaș; Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion A din fosta Unitate Militară UM 01589; Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion B din fosta Unitate Militară UM 01589. 

Marți, 28 mai 2024, în ședința Consiliului Local Tecuci consilierii sunt solicitați să aprobe documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare şi reabilitare Cinematograf Arta”. Proiectul are o valoare de 9.602.617,74 lei, peste 1,93 milioane de euro, din care 2.620.881,60 lei reprezintă cheltuieli neeligibile ce vor fi asigurate din bugetul local. 

Reamintim cititorilor faptul că în data de 16 aprilie 2024 consilieri locali au aprobat devizul pentru „Reabilitarea, modernizarea și consolidarea Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul aceluiași program derulat de MDLPA. Investiția are o valoare de 19.305.109,26 lei, aproximativ 3,9 milioane de euro, cu o contribuție de 1.339.401,90 lei de la bugetul local.