Spital Municipal Tecuci

Posturi de moașe și asistenți medicali

 

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: moașe licențiate – 2 posturi; asistenți medicali generaliști – 5 posturi. 

Condiţii specifice  

– Moașe: Diploma de licenţă a absolvirii învăţământului superior în specialitate; Certificatul de membru necesar exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Avizul anual pentru 2024 necesar exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Adeverinţa pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Diploma de bacalaureat; Vechimea nu este obligatorie; 

– Asistenţi medicali: Diploma de şcoală sanitară postliceală sau diploma de studii postliceale prin echivalare; Certificatul de membru necesar exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Avizul anual pentru 2024 necesar exercitării profesiei, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Adeverinţa pentru concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Galați; Diploma de bacalaureat; Vechimea nu este obligatorie. 

Concursul se organizează după următorul calendar:   

– 11 iunie 2024 – termenul limită de depunere a dosarelor;   

– 20 iunie, ora 11 – proba scrisă;   

– 27 iunie, ora 11 – proba interviu.   

Informații suplimentare puteți obține la sediul Spitalului „Anton Cincu” Tecuci, jud. Galați. Tel. 0236.812.440, int. 50. 

Anunț concurs.