Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu, nr. 54, bl. G1, str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Investiția I.2 Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, cod proiect C5-A1-24. 

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.     

Obiectivul specific: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică). 

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 28.732.147,84 lei din care 24.144.662,05 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență, iar suma de 4.587.485,79 lei reprezentând valoarea TVA  aferentă cheltuielilor eligibile din Programul Național Redresare și Reziliență. 

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 22.11.2022 – 22.11.2024 

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: [email protected] 

Persoana de contact: Sobaru Victor – Manager de proiect.