Post de paznic

 

Spitalul municipal „Anton Cincu” Tecuci organizează concurs pentru ocuparea postului de paznic în cadrul Compartimentului Pază.      

Condiţii specifice: școală generală; atestat de pază eliberat de Poliţia Română; vechimea nu este obligatorie.  

Concursul se organizează după următorul calendar:        

– 19 iunie 2024 – termenul limită de depunere a dosarelor;        

– 9 iulie, ora 11 – proba scrisă;        

– 15 iulie, ora 11 – proba interviu.        

Informații suplimentare puteți obține la sediul Spitalului „Anton Cincu” Tecuci, jud. Galați. Tel. 0236.812.440, int. 50. 

Anunț concurs.