Dublă lansare de carte la Tecuci

 Biblioteca „Ştefan Petică” împreună cu Primăria Municipiului Tecuci, a organizat marţi, 13 decembrie 2016, în sala „Helios”, o interesantă manifestare având ca scop lansarea a două noi apariţii. Este vorba despre cartea „80 de ani în jurul vieţii mele”  de Virgil Pavel şi  „Întoarcerea în timp”, realizată de Virgil Pavel şi Lidia Pavel.
Evenimentul a fost deschis de directorul Bibliotecii, jurist Daniela Grigoraş, această manifestându-şi bucuria pentru faptul că seria lansărilor de noi cărţi continuă şi  în ajunul mult aşteptatelor Sărbători de Iarnă.
 Am urmărit cu ajutorul tehnicii moderne un film conţinând un colind, selectat chiar de autorul evenimentului, profesorul Pavel, colind intitulat „Copil iubit cu ochi senini”. Profesorul Pavel a simţit apoi nevoia să facă o rugăciune pentru a mulţumi Celui de Sus pentru faptul că a ajuns la acest eveniment pe care şi l-a dorit din tot sufletul.

 Directorul Bibliotecii a dat apoi cuvântul moderatorului evenimentului, profesorul Viorel Burlacu, cel care a mulţumit pentru început tuturor celor prezenţi în sală, spunând că vom asista  la un dialog purtat sub semnul emoţiilor şi a bucuriilor. „Cele două cărţi reprezintă adevărate monografii cu pagini de istorie locală, cu prezentări de oameni şi locuri dar şi oameni ai locurilor pe unde autorul a trecut”, continuă profesorul Burlacu.
 Moderatorul privește în sală şi este mulţumit de faptul că are în faţă o sală arhiplină, nominalizând prezenţa preoţilor Gheorghe Joghiu, Ionel Vasile, părintele Bălan, părintele Sușnea, părintele Iacomi dar şi numeroşi profesori, foşti colegi, foşti elevi ai autorului de azi. Se mai menţionează numele pictorului Ştefan Buțurcă, pictorul poet Mircea Cojocaru, poeţii Marian Mârza, Mişu Ștefaniu, Mihaela Gudană şi mulţi alţii. Dintre profesorii prezenţi sunt remarcați  prof. dr. Cezar Ungan, Silvia Gheorghiu, Rodica Cristovici, Viorica Pătrăşcanu şi alţii.
Profesorul Burlacu aduce apoi mulţumiri tânărului Adrian Mihalache, realizator de copertă, tehnoredactor şi corector al cărţii „80 de ani în jurul vieţii mele”, carte apărută la Editura Sfera din Bârlad în anul 2016.

 Prezent la acest eveniment a fost şi primarul comunei Corbiţa, Emil Tăcu, cel care în cuvântul său a spus că îl cunoaşte pe autor din anul 1980 şi îi aduce, încă odată, mulțumiri pentru devotamentul local de are a dat şi dă în continuare dovadă.
A luat apoi cuvântul primarul municipiului Tecuci, Cătălin Hurdubae care, printre altele, a spus: „Ne bucurăm că avem în municipiul nostru astfel de profesori. Am fost ani de zile vecini la bloc, am apreciat această familie şi apreciez în continuare activitatea acestora. Cunosc faptul că profesorii, au în viaţă două mari etape, în prima trebuie să acumuleze cât mai mult pentru ca apoi să ofere elevilor tot ce au reuşit să acumuleze. Autorii de azi au trecut cu mult succes de la statutul de profesori la cel de scriitori. Le mulţumesc, le doresc să continue şi când va fi nevoie, le voi acorda tot sprijinul”.
 Profesorul Burlacu se opreşte apoi la cartea „Întoarcerea în timp”, apărută la Editura InfoRapArt Galaţi în anul 2016, spunând că această este o adevărată întoarcere acasă, la satul şi comuna natală a autorului, mai precis la copilăria acestuia, un gând de adevărată recunoştinţă către toţi oamenii satului. Cartea, continuă vorbitorul, s-a bucurat de îngrijirea şi redactarea scriitorului gălăţean Petre Rău, fost elev al autorului, acesta semnând de altfel şi prefaţa.

 Invitat să ia cuvântul, scriitorul Petre Rău începe prin a  menţiona că este gălăţean, dar sufletul îi este mereu la Tecuci, oraşul copilăriei lui. „Autorul de azi, prof. Pavel, mi-a fost profesor şi director la Liceul nr. 1, azi CNSH şi ştiu că acolo a făcut numai şi numai lucruri frumoase. L-am reîntâlnit prin anul 1999 cu prilejul lansării cărţii mele despre vasul Mogoşoaia, am ţinut mereu legătura, iar anul trecut s-a prezentat la mine cu mai multe manuscrise, pe care le-am aranjat, sistematizat şi am reuşit să scoatem această carte. Am remarcat cu mare bucurie faptul că prof. Pavel s-a îndrăgostit de scris. Cartea de faţă este, aşa cum s-a mai spus, o reuşită monografie romanţată, în care autorul a pus tot sufletul, povestind evenimente din satele Izvoarele -Bouras şi Vâlcele-Strâmbă, ale comunei Corbiţa, situată la 20 km de Adjud. Autorul se dovedeşte îndrăgostit de oamenii şi de locurile natale şi să nu uităm că istoria nu se termină în locurile natale ci ea continuă peste tot”. Scriitorul Petre Rău încheie adresând mulţumiri autorului pentru tot ce a realizat.

 Profesorul Pavel intervine pentru a remarca, încă odată, înaltele calităţi ale fostului elev Petre Rău, matematician, informatician, poet, scriitor, redactor, editor de carte şi un valoros documentarist. „Să nu uităm, continuă profesorul Pavel, că tot poetul Petre Rău este şi descoperitorul marelui talent Denisa Lepădatu, cea are a obţinut numeroase premii pentru poezie atât în ţară cât şi peste hotare. Aşa că acum eu am devenit din nou elev, dar al poetului şi scriitorului Petre Rău. El a reuşit să pătrundă total în gândurile şi în sufletul meu. Îi mulţumesc acum, încă odată, pentru răbdarea ce a avut-o cu mine”. În replică, scriitorul Petre Rău intervine pentru a spune că, după această carte, am început şi el să lucreze, la fel că profesorul Pavel, la monografia comunei natale, Nicoreşti.
În continuare, prof. Burlacu a vorbit de cartea „80 de ani în jurul vieţii mele”, culegând amintiri ale autorului despre diferiţi profesori de la CNSH din Tecuci, oraş care l-a adoptat cu multă plăcere pe profesorul Pavel.
 A luat apoi cuvântul jurnalistul Tănase Dănăilă, cel care l-a însoţit de mai multe ori pe autor în drumurile ce le făcea în comună natală. Acesta a remarcat bucuria ce o aveau sătenii la întâlnirea cu dânsul. A participat activ la reabilitarea bisericii şi a adus, de multe ori, pachete cu mâncare celor în suferinţă. Tănase Dănăilă continuă: „Lumina pe care profesorul Pavel a primit-o în dar, în dar a oferit-o altora”. Citeşte apoi caracterizări făcute prof. Pavel de Protoiereul Gheorghe Joghiu, prof. Ion Grecu, prof. Rodica Cristovici, prof. Viorica Pătrăşcanu, prof. Mircea Varvara, prof. Constantin Oancă, prof. Doina Calen şi alţii. Vorbitorul continuă prin a arată rolul avut de soţia acestuia, prof. de biologie Lidia Pavel în viaţă. „Fără ea, prof. Pavel era doar o pasăre cu o singură aripă. Ei formează un cuplu perfect, de invidiat şi admirat. Ei au transformat ramuri în flori şi florile în fructe”, a încheiat Tănase Dănăilă.
 Prof. Constantin Oancă continuă ideea antevorbitorului spunând că fructele amintite sunt nişte mere frumoase cărora le simţim mereu parfumul. „Prof. Pavel a fost şi profesorul meu şi privesc acum cu admiraţie şi observ că nu se vede cum a trecut timpul peste el. S-a luptat cu timpul şi a ieşit învingător. Vorbind de satul natal al autorului prof. Oancă spune că la Strâmbă „cerul e foarte aproape de pământ”. „Acolo oamenii sunt foarte prietenoşi, vă spun eu cel care sunt nepotul artistului plastic care a pictat biserica din Strâmbă. Prof. Pavel a fost profesorul şi directorul meu la Liceul nr. 1. Avea o blândeţe deosebită şi când între noi, elevii de atunci, existau neînţelegeri el restabilea adevărata pace între nou colegii de clasă. Să nu uităm că moartea nu vine asupra sufletului ci doar asupra trupului”. Vorbind în continuare de calităţile prof. Pavel prof. Oancă îl aseamănă cu Marin Preda. „Am învăţat din această carte că nu trebuie să distrugem copilul din noi”.
Apoi prof. Oancă citeşte un fragment din Amintirile din copilărie, când autorul, copil fiind, mergea la Adjud să vândă pepeni sau tristeţea avută când în 1972 a trebuit să vândă casa părintească. „Pentru mine, continuă prof. Oancă, prof. Pavel a fost un adevărat model şi de la el am învăţat cum se formează un elev pentru viaţă, eu fiind azi din elev profesor pensionar”. În final prof. Oancă a interpretat pentru autor liedul „Păstrăvul” de Franz Schubert.
 Profesorul Vasile Ghica începe prin a spune că este emoționat de manifestarea de astăzi dar este mândru că există în municipiul Tecuci astfel de oameni de valoare şi ar trebui organizate mai des astfel de evenimente. Oamenii, mai ales profesorii, trebuie să fie devotaţi şcolii şi locurilor în care ei trăiesc. În calitatea mea de fost inspector şcolar teritorial recomandam profesorilor, mai ales celor de română şi istorie, să studieze locurile unde îşi desfăşoară activitatea. Să nu uităm faptul că familia Pavel este o familie de turişti avizaţi, ei studiind şi analizând atent locurile pe unde au trecut, imortalizând imagini şi date ce nu se vor uita. Prof. Ghica spune că dacă un român dispare, o carte documentară rămâne pentru eternitate. „Prof. Pavel, continuă profesorul Ghica, a dovedit multă generozitate şi în organizarea de evenimente legate de istoria şcolii, sărbătoriri de profesori, evenimente culturale sau decese ale colegilor”.
 Părintele protopop Gheorghe Joghiu şi-a arătat bucuria de a participa la un astfel de eveniment spunând că acum se demonstrează că vârstă de 80 de ani este cu adevărat vârsta înţelepciunii.
Redactorul Iancu Aizic, mulţumeşte pentru invitaţia primită de a participa la acest eveniment amintind, printre altele, că l-a avut profesor pe prof. Pavel.  
Prof. Rodica Cristovici mulţumeşte celor doi profesori pentru activitatea depusă şi îl apreciază pe profesorul Pavel comparându-l cu un frumos brad mai ales pentru verticalitatea care o are.
Prof. Eleonora Stamate aminteşte că în aceeași zi se sărbătoreşte Sf. Dosoftei şi apreciază ca reuşită activitatea de la Bibliotecă.

 Prof. Pavel începe prin a mulţumi Bibliotecii pentru găzduirea acestei manifestări. Nu uită să mulţumească oamenilor din comuna natală, având acum de faţă şi primarul, cel care confirmă faptul că prin venirea domnului Pavel acasă, a adus un suflu nou comunei.

Profesorul Pavel mulţumeşte scriitorului Petre Rău şi jurnalistului Tănase Dănăilă pentru colaborare, aducând şi mulţumiri profesorului Vasile Ghica care în lucrarea „Nasc şi la Tecuci oameni” se opreşte la fratele lui. Nicolaie Pavel, stabilit din 1986 la Ohio – SUA este profesor universitar fiind Dr. Honoris Causa al Universităţilor A. I. Cuza din Iaşi şi Ovidius – Constanţa, îndrumând activitatea unor doctoranzi din China, SUA, Coreea şi România, doctor în matematică, în vârstă de 29 de ani.
A urmat un dineu oferit de familia Pavel şi acordarea de cărţi celor care au participat la acest reuşit eveniment.

Autor: Iancu Aizic