Rezultatul probei scrise la Concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

6e67a-concurs În urma Concursului de ocupare a posturilor vacante de muncitor calificat electrician, instalator, tâmplar, zidar în cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  1. Cazan Lica – electrician 33p – Respins

  2. Dumitrașcu Viorel – electrician – 73 p – Admis

  3. Crețu Petruț-Daniel – instalator – 64 p – Admis

  4. Prescornita Florentin – instalator – 27 p – Respins

  5. Borș Neculai-Ovidiu – tâmplar – 0 p – Respins

  6. Tulearcă Iancu – tâmplar – 50 p – Admis

  7. Anton Marian – zidar – 80 p – Admis

Proba scrisă a fost susținută astăzi, 16 februarie 2017.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Chiriac Rodica – consilier superior.