Cereri pentru premierea nunții de aur

Premiere cupluri Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie sunt invitate la Primăria Municipiului Tecuci să depună cererea pentru acordarea premiului de 1.000 lei brut/cuplu.

Pentru acordarea premiului, cuplurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. Au împlinit 50 de ani de căsătorie la data depunerii cererii;
  2. Au locuit neîntrerupt, în ultimii 10 ani, în municipiul Tecuci;
  3. Nu au datorii la bugetul local.

Premiul va fi acordat duminică, 23 aprilie 2017, în cadrul festivităţilor prilejuite cu ocazia sărbătorii Zilelor Municipiului Tecuci.

Cererile se vor depune la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci până la data de 14 aprilie 2017 şi vor conţine următoarele documente:

– Copie după certificatul de căsătorie;

– Copie după buletine/cărți de identitate;

– Adeverinţă că nu au datorii la bugetul local.